Ozen1️ Hua Hin

 Pool Villa

มากกว่า 7 ห้องนอน

87017276_503640943901309_830738825717219
press to zoom
86492013_503641163901287_851193755640791
press to zoom
86301348_503641213901282_624074356878947
press to zoom
80578811_461770481421689_478392088567113
press to zoom
80310933_461770961421641_556159796098419
press to zoom
80240006_461771161421621_526928267150203
press to zoom
80687674_461771041421633_826637778771614
press to zoom
80534649_461771124754958_484898478689248
press to zoom
80107685_461771378088266_294313532895055
press to zoom
1/1

ราคา

                          จำนวนห้อง                                            12 ห้องนอน 10 ห้องน้ำ

                          จำนวนผู้เข้าพัก                                       28 ท่าน 

                          อาทิตย์-พฤหัสบดี                                   15,900   /28 ท่าน

                          อาทิตย์-พฤหัสบดี                                   17,900   /32 ท่าน

                          ศุกร์                                                       24,000 /32 ท่าน

                          เสาร์                                                      33,000  /32 ท่าน

                          หยุดยาว                                                35,000  /32 ท่าน

                          สงกรานต์-ปีใหม่                                     37,000  /32 ท่าน

                          จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด                              50 ท่าน

                          เสริม                                                      500 บาท ต่อท่าน

เวลาเข้าห้องพัก

CHECK-IN    14:00 น.
CHECK-OUT 11:00 น.